24 sept. 2013

Acord Hospital Provincial de Castelló

Benvolgut soci/-a:

En el nostre continu afany de millorar els serveis i actuacions de cara a cadascun dels nostres socis, us informem que després de diverses reunions, hem aconseguit signar un conveni amb l'Hospital Provincial de Castelló amb la finalitat d'aconseguir un tracte diferenciat en les visites de caràcter esportiu que es realitzen en este centre.

A continuació us adjuntem els principals punts de l'acord.

1r- Que el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, considera important el foment de la cultura de l'esport en la província de Castelló, explicant en la seua cartera de Serveis, amb una Unitat de Medicina Esportiva que permet donar resposta a la demanda generada per esportistes i entitats esportives de la província.

2º- Que el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, a través de la seua Unitat de Medicina Esportiva, desitja col·laborar amb la Agrupació de Muntanya El Turmell de Xert, per a la prestació de serveis clínics als seus esportistes, mitjançant la realització de revisions anuals, assessorament mèdic i serveis mèdics en general, proves d'esforç necessàries, que permetran un manteniment esportiu adequat, i potenciar l'esport amateur i de competició.

I és per açò, que el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Agrupació de Muntanya El Turmell de Xert, acorden el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i la Agrupació de Muntanya El Turmell de Xert, subscriuen el present Conveni amb l'objecte de col·laborar en la prestació de serveis clínics, a través de la Unitat de Medicina Esportiva del Consorci per a la realització de revisions anuals i proves d'esforç necessàries als seus esportistes, com així mateix els serveis clínics que puga demandar l'entitat.

SEGONA. COMPROMISOS PER PART DE LA AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL DE XERT

La Agrupació de Muntanya El Turmell de Xert es compromet a:

1.- Proporcionar al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, anualment, un llistat de tots els esportistes beneficiaris del present Conveni. 

2.- Abonar al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló la quantitat de 40 € per cada prova d'esforç realitzada als esportistes proposats. Si per raons d'edat o per qualsevol altra circumstància valorada pel Metge de Medicina Esportiva del Centre, no poguera realitzar-se a l'esportista la prova d'esforç, se li realitzarà en el seu lloc un reconeixement mèdic que serà facturat per la quantia de 25 €.

En cas de demandar altres serveis, aquest es facturarà per la quantitat que s'establisca en les tarifes vigents.

TERCERA. COMPROMISOS PER PART DEL CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, a través de la seua Unitat de Medicina Esportiva, es compromet a:

1.- Realitzar les proves d'esforç als esportistes referenciats o si escau, reconeixements mèdics si aquestes no foren possible, segons demanda de la Agrupació de Muntanya El Turmell de Xert.

2.- Assessorament sobre Medicina Esportiva que siga competència de la Unitat de Medicina Esportiva del Consorci.

3.- En cas de lesió, els esportistes seran atesos en les Consultes de Medicina Esportiva del Consorci, facturant-se la quantitat de 25 euros per visita mèdica

Com a únic requisit per part de l´Agrupació us demanem que ens informeu (lagrupaturmell@hotmail.com) abans de sol·licitar algun tipus de prova o visita mèdica per a poder confirmar que en el llistat de socis que anualment remetrem a l'hospital, figura el soci interessat.


Continuem millorant ...